Mary Wollstonecraft

Una veu feminista del segle XVIII

Wollstonecraft (1759-1797) és una de les pioneres del feminisme modern liberal. És coneguda la seva obra Vindicació dels drets de la dona, publicada el 1792 i que inclou els arguments feministes de finals del segle XVIII. L’autora va establir un vincle directe entre el liberalisme i el feminisme, ja que feia extensibles les demandes de llibertat individual, independència i raó a les dones.

Partidària de l’igualitarisme radical, Wollstonecraft reivindicava la plena igualtat entre sexes i defensava que les diferències existents no responien a diferenciacions biològiques, sinó a l’educació i la socialització rebudes. L’educació és, precisament, un dels pilars fonamentals del discurs de Wollstonecraft, qui creia que l’educació femenina contribuiria al progrés general de la societat.

L’escriptora considerava que els homes sotmetien les dones a una ignorància per mantenir la seva tirania. Per ella, el predomini d’un ordre social determinat pels homes era un obstacle per al desenvolupament cultural i social de les dones. Wollstonecraft també era una clara retractora de la supremacia aristocràtica i de la monarquia absoluta. En aquest sentit, va establir un cert paral·lelisme entre el dret diví del marit i el del monarca per oposar-s’hi a ambdós.

Wollstonecraft va tenir una vida poc convencional per a l’època. De fet, la defensa dels drets de les dones i la seva rebel·lia van suposar que fos ridiculitzada de forma constant per alguns sectors de la societat. Fins i tot, va rebre un seguit de sobrenoms despectius com serp o hiena.

És evident, doncs, que l’estil de vida de Mary Wollstonecraft, allunyat de l’arquetipus femení de l’àngel de la llar, no va ser ben rebut per tots aquells que pretenien seguir relegant les dones a l’àmbit domèstic i negar-los qualsevol mena de participació en la vida pública. Wollstonecraft va tenir una filla, Mary Shelley, que es convertiria en una reconeguda escriptora. És especialment famosa la seva novel·la Frankestein, una de les principals obres del romanticisme que sempre ve de gust rellegir.

Bibliografia:

  • Nash, Mary, Mujeres en el mundo: historia, retos y movimientos, Alianza, Madrid, 2004.
  • Wollstonecraft, Mary, Vindicación de los derechos de la mujer, Cátedra, València, 1996.

El llibre Vindicación de los derechos de la mujer es pot trobar a la Xarxa de Biblioteques Municipals:

http://aladi.diba.cat/record=b1098708~S171*cat

Vídeo sobre la vida de Mary Wollstonecraft