06/05/2020

La tornada a l’escola i els seus riscos

Com s’hauria de desenvolupar una tornada a l’escola?

Un dels reptes al que s’està enfrontant la nostra societat de cara a una tornada a la normalitat és com s’ha de planificar el retorn dels més petits a les escoles i els riscos que haurem d’afrontar. Malgrat que, segons sembla, la incidència dels virus en la població infantil és menys greu que a la població adulta, les característiques que té el virus en el que fa a la seva capacitat de contagi i la seva supervivència fora del seu hoste, fa que les aglomeracions de nens a les escoles els converteixin en un possible vector de contagi important.

L’article publicat a la web de l’Institut de Salut Global Barcelona el 29/04/20 escrit per Jordi Sunyer i que podeu llegir aquí. Tracta de donar una resposta als mecanismes que s’haurien de prendre respecte a com s’ha de prevenir el contagi a les aules, com implementar mesures tant d’higiene com de distància social a les escoles i quines haurien de ser les millors estratègies per tal de minimitzar la incidència del virus.

Jordi Sunyer Deu és coordinador del Programa d’Investigació d’Infància i Medi Ambient d’ISGlobal, a Barcelona. Professor en medicina preventiva i salut pública en La universitat Pompeu Fabra. Té una àmplia experiència en l’àrea d’epidemiologia respiratòria i del neurodesenvolupament, i en la creació i coordinació de les cohorts de naixement a Espanya i amb l’harmonització de cohorts de naixement a Europa.

Pujar