Com és que existeix la H si no sona?

Curiositats lingüístiques

La H és l’única lletra de l’alfabet espanyol que no té cap sonoritat, és com si no existís. És més, pot anar intercalada enmig de paraula que no la notem. Només sona quan davant d’ella hi va la “C”. Hi ha hagut molts intents al llarg de la història de suprimir-la, sense èxit. Ja el 1726, quan es publica el Diccionari de llengua castellana, els seus autors asseguraven que gairebé no era una lletra. Però aquí està tres-cents anys després … Silenciosa, ella!

Aleshores, perquè existeix? L’exdirector de la RAE J.M. Blecua, potser ens resolgui la incògnita, deia que és una lletra molt complexa i existeix perquè ha anat reunint al llarg de la història tot un conjunt de valors, i que, per absurda que sembli, ens ajuda en molts casos per poder diferenciar unes paraules d’unes altres. Antigament, per exemple amb la paraula “huevo”, la U i la V s’escrivien amb la mateixa grafia, era doncs, la manera de diferenciar-les.

Sembla que els fenicis ja l’utilitzaven i la pronunciaven com una “J” aspirada. El “canto jondo”, originari d’Andalusia, ve de “hondo” però ells tenien l’aspiració de l’”H” tan marcada que semblava una “J”, que amb el temps han mantingut. Els grecs la van modificar i en feien una suau aspiració (com la H anglesa) i finalment, al llatí es va suavitzar encara més.

Així doncs, el castellà es va apropiar de moltes paraules llatines i es va atrevir, a partir del s. XIV, a convertir paraules que començaven amb “F” del llatí, per “H”, ja que fonèticament alentien en excés el discurs parlat. Per exemple: el verb “facer-hacer”, “fermoso-hermoso”, “furto-hurto”, “bufo-búho”.

També en són moltes, les adoptades de l’àrab.

Més de 2000 paraules que comencen amb la “H” en llengua castellana i silenciosa que és, com se la qüestiona!

Fonts:

https://www.ambientum.com/ambientum/curiosidades/por-que-existe-la-letra-h-si-no-suena.asp

https://www.bbc.com/mundo/noticias-41667461

http://redhispanistas.es/es/actualidad/blogs/virgulillas-por-el-mundo/827-por-que-existe-la-h-si-no-se-pronuncia