Museo_Arqueológico_Nacional_

Arqueologia de Roma i l’Antiguitat Tardana

La Fundació Palarq és una entitat privada sense ànim de lucre que es va crear per recolzar les missions en arqueologia i paleontologia humana espanyoles a l’estranger. Dins de la seva web podem trobar tota una sèrie de vídeos de divulgació molt interessants que ens presenten alguns dels projectes d’investigació més importants que tant en l’àmbit internacional com nacional estan desenvolupant investigadors espanyols.

El Tossal de Baltarga

Jaciment molt destacat per la comprensió dels processos d’iberarització i romanització dels Pirineus orientals. Explicat pet un dels codirectors del projecte, el Dr. Oriol Olesti Vila del departament de Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Per més informació podeu llegir aquest article.

Baelo Claudia

El jaciment de Baelo Claudia a Cádiz és investigat per un equip interdisciplinari per conèixer com era viure en aquesta ciutat romana tan important per les comunicacions de l’època amb Àfrica. Presentat per la codirectora Dra. Oliva Rodríguez de la Universidad de Sevilla.

Arqueologia dels dominis imperials romans

El projecte “Arqueología de los grandes dominios imperiales. Intervenciones arqueológicas” en el jacimient d’Henchir Hnich (El Krib, Tunísia), lloc de la troballa de la lex Hadriana de rubidus agris, una de les troballes més importants en l’àmbit de l’epigrafia romana de les últimes dècades. La lex Hadriana de agris rudibus, constitueix una fita essencial en el nostre coneixement sobre el regnat d’Adrià i sobre la legislació agrària romana. La troballa d’aquesta inscripció legal constitueix per tant una fita en la investigació sobre la legislació econòmica d’època adriana i de les seves repercussions en l’evolució política i econòmica de l’imperi.

El tresor de Guarrazar

A Guarrazar, Toledo, es van trobar les anomenades “Las joyas de la corona visigoda”, un dels conjunts d’objectes d’or i pedres precioses més importants de la tardo-antiguitat europea. En 2013 es va iniciar els treballs arqueològics centrats en l’anàlisi de les ceràmiques i la recuperació d’edificis.