28/05/2020

Ventres de lloguer a debat

Conferència a càrrec de Margarita Boladeras, Noelia Igareda i Núria Sara Miras

 

Segons Marx, les relacions en el context capitalista estan sempre mitjançades pel mercat. Cosificació i fetitxisme són efectes de les relacions capitalistes. En el debat sobre els ventres de lloguer (per a les persones en contra) o maternitats subrogades (per a les que hi estan a favor), s’alerta que les dones més vulnerables haurien de mercantilitzar el seu cos per cobrir el desig de les benestants.

És aquest un debat entre classes socials? La taula rodona està presentada per Núria Sara Miras, professora de filosofia a la UB i codirectora del Barcelona Pensa. Amb les intervencions de:

«Fills a qualsevol preu?» La qüestió de la gestació subrogada presenta moltes arestes que cal conèixer per poder prendre decisions ètiques. El sentit del que és la vida humana, les necessitats dels éssers humans i el pluralisme de la societat obliguen a una reflexió que tingui en compte el respecte a la dignitat de las persones i la no instrumentalització de les dones i els infants, així com també els drets individuals. A càrrec de Margarita Boladeras. Catedràtica emèrita de Filosofia Moral i Política, Universitat de Barcelona. Membre del Comitè de Bioètica de Catalunya

«Arguments a famor i en contra dela gestació per substitució des d’una vessant legal”   A càrrec de Noelia Igareda. Doctora en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Actualment és professora de Filosofia del Dret a la UAB, codirectora de la Diplomatura de Postgrau “Gènere i Igualtat” i la Diplomatura de Postgrau “Violències Masclistes” de la UAB i investigadora del Grup Antígona.

 

Pujar