07/05/2020

Planificació urbana, medi ambient i salut a l’era de la Covid-19

IS Global

La situació actual de pandèmia de Covid-19 fa replantejar a les autoritats com conjugar les necessitats de transport dins de les ciutats amb les noves mesures de distanciació social entre els ciutadans així com els impactes ambientals que té aquest transport. Hi ha una relació clara entre la salut i la mobilitat dins de les àrees urbanes doncs fins ara una planificació urbana centrada en l’ús del cotxe ha contribuït a l’augment de la contaminació atmosfèrica i sonora durant anys.

 

Una de les conseqüències de la crisi de la Covid-19 ha sigut una alteració dràstica de la mobilitat a les ciutats, amb la caiguda en picat dels desplaçaments mitjançant transports públics i privats, això juntament amb les mesures de distanciament físic que romandran en vigor en un futur previsible porta als autors de l’article a plantejar-se com s’ha de redissenyar el transport per a un nou futur.

L’article es pregunta si és possible aprofitar aquestes circumstàncies per proposar noves solucions de mobilitat més actives i sostenibles. Reduir el soroll que es pateix a les ciutats, augmentar l’activitat física afavorint una mobilitat activa, fer una redistribució de l’espai públic, potenciar el transport públic però a l’hora que aquest garanteixi la seguretat enfront del virus, fomentar un ús racional dels vehicles privats o com fer servir les tecnologies per programar i gestionar la mobilitat són els diferents elements que es tracten a l’article.

Davant d’aquests plantejaments ens ofereixen tota una sèrie de mesures més o menys realistes, que segons els autors s’haurien de prendre a curt i llarg termini, algunes de les quals ja s’estan implementant en algunes ciutats del món, per tal d’afavorir estratègies que fomentin un estil de vida més saludable alhora que redueixen els impactes sobre la salut i el medi ambient.

Escrit per Carolyn Daher, Manel Ferri, Guillem Vich, Maria Foraster, Sarah Koch, Glòria Carrasco, Sasha Khomenko, Sergio Baraibar, Laura Hidalgo i Mark Nieuwenhuijsen, en nom de la Iniciativa de Planificació Urbana, Medi Ambient i Salut d’ISGlobal.

Podeu llegir l’article complet publicat el 28/04/2020 aquí

Pujar