Mujer 1, mujer 2, mujer 3

El tràfic de dones i l’explotació sexual

Fins a finals dels anys noranta no va haver-hi un consens a la comunitat internacional a l’hora de definir el delicte del tràfic de persones. La primera definició es va incorporar l’any 2000 al Protocol per prevenir, reprimir i sancionar el tràfic de persones, especialment dones i infants. Aquest protocol complementa la Convenció de les Nacions Unides contra la delinqüència organitzada transnacional. De forma general, entenem per tràfic de persones el procés pel qual se sotmet i manté un individu en una situació d’explotació amb la finalitat d’aconseguir algun benefici econòmic. Aquest delicte pot succeir en un territori concret o implicar trasllats entre països. L’explotació pot ser de diversos tipus, com laboral o sexual.

El documental Mujer 1, mujer 2, mujer 3 aborda el tràfic de dones i l’explotació sexual mitjançant el testimoni de tres supervivents que expliquen les seves històries. Es posa en evidència les mancances d’un sistema policial i judicial que sovint agreuja la ferida de les víctimes. Els interrogatoris constants, el qüestionament dels seus relats o la por a trobar-se amb el denunciat al judici són alguns dels elements que fan difícil enfrontar-se amb el procés judicial. Per aquests motius, moltes víctimes opten per no denunciar.

El documental compta amb la col·laboració d’alguns professionals com una psicòloga, una jutgessa o una fiscal. Aquestes veus manifesten les limitacions del sistema pel que fa a la protecció de les víctimes. El projecte d’investigació PHIT (Phsycological Health Impact of Trafficking in Human Beigns) pretén incrementar el coneixement del tràfic vinculat amb l’explotació sexual amb l’objectiu de millorar l’atenció a les supervivents d’aquest delicte. Aquest coneixement és essencial per aconseguir que les actuacions dels agents públics i privats evitin la revictimització de les supervivents.

Les dificultats de denunciar es fan paleses especialment quan una testimoni es refereix al primer interrogatori policial que li van fer. La supervivent recorda que tot plegat va fer que se sentís incòmoda o fins i tot culpable. Com explica Alba Alfageme, psicòloga i coordinadora d’investigació del projecte PHIT, cal tenir en compte també que, en alguns casos, les víctimes de tràfic i explotació sexual han patit, en llurs processos migratoris, situacions de violència per part d’agents de l’autoritat.

Mujer 1, mujer 2, mujer 3 és un documental interessant i necessari perquè ens apropa al delicte del tràfic de persones vinculat amb l’explotació sexual a partir de testimonis en primera persona. La incorporació d’experts ens permet conèixer, a més, l’atenció a les víctimes o la complexitat de processos judicials que han de canviar per garantir més protecció i seguretat a les supervivents. Aquest delicte té uns efectes a llarg termini en la salut i la situació psicològica de les dones que el sofreixen. A tot això s’afegeix també les etiquetes i l’estigmatització social que han de suportar moltes víctimes.

Agraïm a la productora Quepo la seva col·laboració i el permís per publicar la imatge de la pel·lícula.