La PCR, l’eina que va revolucionar la genètica

La tècnica que ha definit dues èpoques

Aquest article de Meritxell Ventura-Garcia ens explica la reacció en cadena de la polimerasa, també anomenada PCR (de l’anglès, Polimerase Chain Reaction). La PCR és una tècnica d’amplificació enzimàtica in vitro que permet obtenir un gran nombre de còpies d’una seqüència d’ADN específica a partir de poc material biològic. La PCR serveix com a punt de partida per moltes altres tècniques de laboratori, com per exemple la detecció del covid-19. L’article ens acosta a la PCR, la tècnica que històricament més ha fet avançar el camp de la genètica i la biologia molecular, tant és així, que podem parlar de dues èpoques: abans de la PCR i després de la PCR.

Article publicat a genetica.cat el 6 de març de 2020. Entra