Italià elemental

Cal tenir certes bases de l’idioma: Indicatiu present (verbs regulars/ irregulars/ reflexius), substantiu (gènere/número), article determinatiu/indeterminat, adjectiu qualificatiu, adjectiu possessiu, preposicions.

Horari
Dimecres 19 - 20.30 h
Dates
25/01/2023 - 29/03/2023
Espai
Sala A Xalet
Docent
Giovanni Valle
Preu
81,49
Pujar