Càpsula literària: Generació Beat

Amb Míriam Cano

 

L’Escola Bloom ens ofereix entrevistes breus a personatges interessants. El seu professorat ens fa cinc cèntims d’alguns dels components de la literatura, moviments artístics o reflexions al voltant de la creació.