La COVID-19 és un objecte polític com ho han estat totes les epidèmies

Entrevista a José Pardo-Tomás sobre el xoc biològic i les epidèmies que va comportar amb mortalitats catastròfiques a l’Amèrica.

Aquests moments de reorientació són també una oportunitat per a la reflexió. La desescalada ens omple de dubtes i preguntes. En aquesta crisi humanitària on el futur sembla el protagonista, no podem deixar de banda el passat. La història i la memòria ens poden ajudar a comprendre l’excepcionalitat del nostre present. Posar context i racionalitat històrica, explicar les causes, analitzar altres sotragades epidèmiques, ens ajuda a plantejar i orientar els condicionants sociopolítics, culturals i vitals del nostre futur. És per això que la Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica ha creat aquest canal de comunicació, un espai de reflexió per intentar comprendre, des de diferents punts de vista, la situació actual.

“L’anomenada cultura científica internacional és un constructe que amaga divisions internes en clau de gènere, origen o discurs nacional” 

 José Pardo-Tomás és investigador científic del CSIC a la Institució Milà i Fontanals de Investigació en Humanitats amb seu a Barcelona i té una llarga experiència en temes d’història del món transoceànic de la medicina i la ciència  entre els segles XVI i XX.

En aquesta entrevista, José Pardo-Tomás parla sobre el xoc biològic i les epidèmies que van comportar una mortalitat catastròfica a l’Amèrica. Reflexionarà sobre com el nacionalisme, l’eurocentrisme i prejudicis com el classisme, el sexisme i el racisme dificulten la comprensió dels problemes actuals, tot analitzant la situació present de les cultures aborígens a l’Amazònia i discutint sobre la hidroxicloroquina o la vacuna de la COVID-19, enteses com a objectes polítics.