Sabies que si estàs a l’atur o tens una discapacitat tens descompte a la inscripció d’un curs a Golferichs?

Les persones a l’atur tindran un 50% de descompte en la matrícula del curs. Les persones amb discapacitat depenent del grau tindran un 50% o un 75% de descompte.

I si disposes de carnet jove gaudiràs d’un 15% de descompte!

Coses a saber

La inscripció sempre serà presencial i caldrà dur tota la documentació requerida.

Documentació necessària a aportar per la gent a l’atur:

  • Certificat d’empadronament emès a les Oficines d’Atenció al Ciutadà (OAC) de l’Ajuntament de Barcelona (sempre), de l’any en curs (quan el beneficiari entrega el padró de l’any en curs en qualsevol centre, no és necessari tornar a entregar de nou als trimestres següents).
  • Informe de vida laboral (emès amb antiguitat màxima d’un mes) o el full del SOC (DARDO).

Documentació necessària a aportar per gent amb discapacitat:

  • Certificat d’empadronament emès a les Oficines d’Atenció al Ciutadà (OAC) de l’Ajuntament de Barcelona (sempre), de l’any en curs (quan el beneficiari entrega el padró de l’any en curs, no és necessari tornar a entregar de nou als trimestres següents).
  • Targeta de discapacitat.
  • Si es tracta de salut mental: Un document emès per un professional acreditat del CSMIJ (Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil), CSMA (Centre de Salut Mental d’Adults), Centre d’Atenció Primària, Centre de Serveis Socials Bàsics o un Club Social; que notifiqui que la persona està sent atesa en centre públic de Salut Mental. La vigència del document ha de ser de màxim d’un any, pel que la data de l’emissió del document ha de ser anterior a un any per a tenir validesa en el moment de la inscripció.
  •  
Pujar