Saleta

A peu de pati, amb vistes al Xalet.

A peu de pati, amb vistes al Xalet.

Capacitat per a 30 persones com a aula didàctica i 15 per a activitats físiques.


Equipament tècnic

Projector de LED, sistema d’àudio i internet.

Preu Entitats i Associacions
Preu hora: 21,65 € + IVA
Preu Particulars i Empreses
Preu hora: 51,55 € + IVA
Altres

Altres prestacions del servei de cessió d’espais
Personal extra (preu hora)

Diürn: 17,90 €
Nocturn i cap de setmana: 21,28 €
Especialista (tècnic de so) diürn: 34,81 €
Nocturn i cap de setmana: 40,77 €

* Preus sense IVA.

Pujar