5a planta

Sala amb terrassa i vistes a la Gran Via

Sala amb terrassa i vistes a la Gran Via

Situada a l’edifici de nova creació del centre cívic, la sala compta amb vistes a la Gran Via i una terrassa per a celebrar servei d’àpats en els mesos de bon temps.

Capacitat màxima de 30 persones

Sala no accessible per a persones amb mobilitat reduïda.


Equipament tècnic

Projector, internet

Preu Entitats i Associacions
Preu hora: 21,65 € + IVA
Preu Particulars i Empreses
Preu hora: 51,55 € + IVA
Altres

Altres prestacions del servei de cessió d’espais
Personal extra (preu hora)

Diürn: 17,90 €
Nocturn i cap de setmana: 21,28 €
Especialista (tècnic de so) diürn: 34,81 €
Nocturn i cap de setmana: 40,77 €

* Preus sense IVA.

Pujar