4a planta – Gimnàs

Aula-gimnàs amb vestuari
Superfície: 131 m2
Capacitat màxima: 25 persones

Aula-gimnàs amb vestuari, terra de parquet, apta per a activitats d’expressió corporal.
Superfície: 131 m2
Capacitat màxima: 20 persones


Equipament tècnic

Compta amb vestuaris, lavabo, màrfegues i equip de música.

Preu Entitats i Associacions
Preu hora: 21,65 € + IVA
Preu Particulars i Empreses
Preu hora: 51,55 € + IVA
Altres

Altres prestacions del servei de cessió d’espais
Personal extra (preu hora)

Diürn: 17,90 €
Nocturn i cap de setmana: 21,28 €
Especialista (tècnic de so) diürn: 34,81 €
Nocturn i cap de setmana: 40,77 €

* Preus sense IVA.

Pujar