Reserva un espaiDades entitat/grup/empresa sol·licitant

Dades sobre l'activitat

Material de suport necessari

[recaptcha]

De conformitat amb el Reglament Europeu de Privacitat 679/2016 i la Llei Orgànica l’informem que les dades formen part d'un fitxer responsabilitat de Lúdic 3 S.C.C.L amb la finalitat de gestionar la relació. Les seves dades seran conservades durant el període de responsabilitat o mentre sigui necessària per a la gestió de la relació. L'usuari té el dret a accés, limitació, portabilitat, reclamació a l'autoritat Espanyola de Protecció de Dades, supressió o oblit, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de dades en l’adreça electrònica ludic3@ludic3.cat o al domicili social situat al c. Diputació 185, pral. 1a. de Barcelona. Donarem resposta a qualsevol petició.
L’encarregat del tractament és Lúdic 3 S.C.C.L i el Delegat de Protecció de Dades és UNIVER IURIS S.L. (www.uneon.es). L’adreça electrònica de contacte és ludic3@ludic3.cat.