El gir hermenèutic d'Husserl a Gadamer

Activitats relacionades
(filosofia)