Nit Europea de la Recerca: tallers

De 18.30 a 19.15 h- Lectura i interpretació d’edificis històrics

Mitjançant l’observació de camp i amb l’ajut d’eines mètriques i fotogràfiques, es llegiran les estratigrafies dels murs per tal d’entendre el procés històric de la seva construcció. S’interpretarà cadascun dels estrats o fases constructives per tal d’ubicar-les en el corresponent context històric. El taller pretén iniciar als participants a la lectura de murs d’edificis històrics amb el propòsit d’entendre’ls, i ser partícips del dibuix a mà de les estratigrafies de les propostes muraries a estudiar i cadascuna les ubicarem amb el corresponent context històric de construcció.

De 19.15 a 20 h – La importància de la imatge en ciència i medicina

Una breu presentació de la importància de la imatge en la ciència i la medicina, tot fent un repàs per la seva història i aplicacions, com el diagnòstic de malalties, el seguiment de tractaments i les investigacions mèdiques. Després es realitzarà un taller observacional al microscopi òptic, on cada persona observarà una tinció d’uns teixits. Es tracta d’un taller observacional.

Dia
Dimecres 28/09/2022 18:30
Espai
Sala d'actes
A càrrec de

A càrrec de Jesús Brufal Sucarrat i Ariadna Closa (Lectura i interpretació d’edificis històrics)
A càrrec de Diana Fernández, del Campus Vall d’Hebron (VHIR) (La importància de la imatge en ciència i medicina)

Pujar