Altres categories

Salut comunitària

Amb la col·laboració del CAP Manso i l'EAP Via Roma, es proposen xerrades divulgatives sobre la cura de la salut.