06/05/2020

Practica la fotografia de retrat

Amb aquesta proposta d’exercici treballarem el retrat i les distàncies focals:

  • Fes un retrat amb tres distàncies focals diferents: gran angular, normal i teleobjectiu. L’enquadrament ha de ser igual per a les tres
  • Observa les diferències
  • Hi ha deformació en alguna de les imatges?
  • Observes en el teu exercici si hi ha algun desenfocament?
  • Quina seria la millor distància focal per fer un retrat sense deformacions?
  • Creus que depèn també de la distància a la qual es posa la càmera?

Pujar