13/12/2021

[TANCADA] 26a edició Concurs fotogràfic popular del barri de Sant Antoni

Us convoquem a la 26a edició del Concurs fotogràfic de Sant Antoni, dins de la Festa Major del barri. Aquest any, seguim amb la presentació d’una sèrie fotogràfica d’entre 3 i 5 imatges que tinguin com a fil conductor, el barri de Sant Antoni.

Aquest concurs està organitzat per l’Associació Sant Antoni Comerç (SAC), l’Espai de fotografia Francesc Català-Roca i la Comissió de Festa Major. Les fotografies es poden realitzar durant tota la Festa Major i no cal inscripció prèvia. Ànims i bona feina!

Bases

 

Com participar-hi:

Participació oberta a tothom que ho desitgi. En el cas de menors d’edat, serà necessari el consentiment de les persones que els tinguin a càrrec. No podrà participar en el concurs cap persona directa o indirectament relacionada amb el jurat.

Es podran presentar entre 3 i 5 fotografies originals (que no hagin estat premiades en altres concursos) i sobre la temàtica proposada.

 

Temàtica:

  • El barri de Sant Antoni

Les fotografies cal que es realitzin dintre del barri de Sant Antoni, delimitat pels següents carrers: Gran Via de les Corts Catalanes (des de Plaça Espanya a Plaça Universitat) Ronda de Sant Antoni, Ronda de Sant Pau i Avinguda del Paral·lel. No s’acceptaran fotomuntatges.

Mapa Sant Antoni

Com presentar les fotografies:

Es presentaran les fotografies, en un mateix sobre, amb la mida de 20×30 cm sobre paper fotogràfic, sense marges (a sang) i sense reforçar. Darrera de cada fotografia ha de constar en una etiqueta: nom de l’autor o autora, telèfon, correu electrònic i el lloc on s’ha realitzat. No cal pseudònim.

Les fotografies han d’entregar-se personalment o enviar-se per correu ordinari a:

 Espai de fotografia Francesc Català-Roca

C/ Llança, 21 Baixos

08015 Barcelona

De dilluns a divendres, de 17 a 21 h

 

Termini:

L’últim dia d’admissió és el dilluns 7 de febrer a les 20 h.

 

Membres del jurat:

El jurat estarà format pel fotògraf XXX, Jordi Arias (president de Sant Antoni Comerç), una representació de l’Associació de veïns i veïnes del barri de Sant Antoni, un dels guanyadors del concurs de l’edició anterior, Maribel Mata i Ana Benavent, de l’Espai de fotografia Francesc Català-Roca, una representació del Districte de l’Eixample i una representació de la Fundació Mapfre.

Un jurat d’admissió comprovarà que les obres presentades siguin fetes dins el territori indicat.

 

Premis:

 

1 premi de 400 €: a la millor sèrie fotogràfica

1 premi de 300 €: a la segona millor sèrie fotogràfica

1 premi de 200 €: a la tercera millor sèrie fotogràfica

1 accèssit premiat amb una selecció de catàlegs de la Fundació Mapfre: a la quarta millor sèrie fotogràfica

 En cas que el guanyador d’un dels premis sigui menor d’edat, el premi serà entregat als seus pares o tutors legals.

Els premis són patrocinats per Sant Antoni Comerç. Les fotografies guanyadores i les seleccionades passaran a ser propietat de Sant Antoni Comerç, així com els drets de reproducció de les mateixes. Sempre que una d’elles sigui reproduïda s’esmentarà l’autoria de l’obra.

El concurs pot declarar-se desert si el jurat ho considera oportú o si no es pot realitzar la comunicació pertinent amb els guanyadors.

 

Exposició, veredicte i lliurament de premis:

 El dimecres 16 de febrer a les 20 h tindrà lloc la inauguració de l’exposició al Centre Cívic Casa Golferichs i es farà públic el veredicte del jurat, així com

l’acte d’entrega de premis.

Les fotografies premiades, juntament amb una selecció de finalistes, seran exposades i projectades al Centre Cívic Casa Golferichs, del 16 de febrer al  4 de març de 2022.

 

Devolució de les obres:

 Les obres no premiades es podran recollir a partir del 21 de març de 2022 a l’Espai de fotografia Francesc Català-Roca. L’organització declina tota responsabilitat sobre les fotografies no retirades transcorregut el termini de devolució.

 

Protecció de dades

De conformitat amb el Reglament Europeu de Privacitat 679/2016 i la Llei Orgànica, us informem que les vostres dades personals s’incorporaran al fitxer de dades de Gestió i ús d’equipaments, locals i espais municipals del que és titular l’Ajuntament de Barcelona amb la finalitat de la gestió de les activitats i dels usuaris dels equipaments municipals. Podeu exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, adreçant-vos per escrit al Registre General de l’Ajuntament: Pl. Sant Jaume 1, 08002 Barcelona, indicant clarament en l’assumpte Exercici de Dret RGPD. L’encarregat de la gestió de les dades com a gestor del centre és Calaix de Cultura S.L. i el seu Delegat de Protecció de Dades és UNIVER IURIS S.L. (www.uneon.es). Calaix de Cultura c. Diputació 185, pral. 1a 08011 de Barcelona. calaixdecultura@calaixdecultura.cat.

 

Drets i autoria

Els autors de les fotografies premiades i de les seleccionades cedeixen els drets de reproducció i comunicació pública de les seves obres al Centre Cívic Casa Golferichs, l’Espai de fotografia F. Català-Roca, Sant Antoni Comerç (SAC) i l’Associació de veïns del barri de Sant Antoni.

L’organització no es fa responsable dels drets d’imatge dels individus de les obres presentades. Els concursants obtindran l’autorització dels drets d’imatge escaients, en el seu cas. Qualsevol conflicte vers els mateixos suposarà l’incompliment de les presents bases i per tant, l’exclusió del concurs. La problemàtica en aquesta matèria suposarà la retirada de l’obra per part dels organitzadors.

L’Organització es reserva el dret d’elaborar un CD, DVD o altres formats amb un recull d’obres per tal de promocionar el concurs en diferents mitjans de comunicació. Els materials que es produeixin amb aquesta finalitat inclouran la identificació del concurs, així com el nom dels autors. En aquests casos, els drets d’explotació que se’n derivin seran responsabilitat del mateix mitjà de comunicació.

L’organització es reserva el dret de penjar les obres seleccionades a la web de Sant Antoni Comerç, de l’Espai de fotografia Francesc Català-Roca i del Centre cívic Casa Golferichs, així com en altres plataformes i xarxes socials del centre i a publicar-les en diferents materials de difusió com calendaris, plànols, díptics o cartells. Sempre amb reconeixement de l’autoria de la imatge.

Els drets esmentats no suposen cap contraprestació econòmica per a l’autor o autora.

La participació en el concurs suposa l’acceptació d’aquestes bases.

L’organització es reserva el dret de modificar aquestes bases en cas necessari, informant-ne als participants. En cas de conflicte, les presents bases queden subjectes a la jurisdicció de Barcelona.

Pujar