Formulari taller cultural, itinerari

Dades personals

Dades taller / itinerari

AdultsGent granInfantsJoves

Cal que ens envieu el curriculum del professor/a i el programa detallat del taller o recorregut/durada de l'itinerari en format PDF.

captcha

L’informem de conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 que les dades personals que faciliti / ha facilitat tenen per finalitat un procés de selecció, quedant en un fitxer informatitzat de contactes, custòdia de LÚDIC 3 i seran destruïts al finalitzat el mateix. L'informem que, si és el cas, les dades personals es cediran a l'Ajuntament de Barcelona. Durant aquest període tenen la possibilitat d'exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se a LÚDIC 3 amb domicili al carrer Diputació, 185 pral. 1a 08011 de Barcelona.