Racó de lectura

Una selecció de llibres al voltant d'un tema especific de fotografia.

Biblioteca

Biblioteca especialitzada en fotografia a Barcelona

Escàner

Servei de escànner pla amb adaptadors per 35 mm, mig format i diapositives

autoservei-plató-estudi-composició

Plató

Servei de plató fotogràfic

Laboratori Processos químics Autoservei

Laboratori

Servei de laboratori analògic b/n i color